ขอบพระคุณ คุณบุ๋น ลูกค้าคนสวยของทางร้าน นำกระเป๋าย่านลิเภาไปไกลถึงประเทศอังกฤษ

ขอบพระคุณ คุณบุ๋น ลูกค้าคนสวยของทางร้าน นำกระเป๋าย่านลิเภาไปไกลถึงประเทศอังกฤษ


ขอบพระคุณ คุณบุ๋น ลูกค้าคนสวยของทางร้าน ????
นำกระเป๋าย่านลิเภาไปไกลถึงประเทศอังกฤษ ????
ย่านลิเภาใช้ได้ทุกวันนะคะ ????